Przedszkole w Tuliszkowie im. Kubusia Puchatka
O Nas
REKRUTACJA
Program Bezpieczne Przedszkole
Historia
Aktualności
Grupy
Plan Uroczystości
Dodatkowe Zajęcia
Nasze Osiągnięcia
Odpłatności
Kącik logopedyczny
Kącik dla Dzieci
Kącik dla Rodziców
Piszą o Nas...
Projekty Unijne
Kubuś

Kontakt

Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie

ul.Buczka 3

62-740 Tuliszków

Telefon: (63) 280 30 43

NIP 668-174-88-88

REGON 000996695


Godziny Pracy

6.30 - 17.00 (pobyt całodzienny)

8.00 - 13.00 (grupa ranna)

13.00 - 18.00 (grupa popołudniowa)


REKRUTACJA 2017/2018


 

Uwaga Rodzice!
OŚWIADCZENIE WOLI-POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA OKREŚLONE TERMINEM 24.04.-28.04.2017r. DOTYCZY WYŁĄCZNIE RODZICÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI WNIOSKI
O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
WIĘCEJ NIŻ W JEDNEJ PLACÓWCE.

Lista dzieci przyjętych
do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie na rok szkolny 2017/2018
Lista dzieci rocznik 2011 i 2012 <=

Lista dzieci rocznik 2013 <=

Lista dzieci rocznik 2014 <=

Lista dzieci nieprzyjętych do Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie <=Rekrutacja do przedszkola

Uwaga Rodzice!
1. Dyrektor Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie informuje, że w dniach
20.02.2017r. do dnia 28.02.2017r. - rodzice obowiązani są złożyć potwierdzenie
o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Potwierdzenie składają rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Składanie wniosków o przyjęcie do Przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik
nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 31 stycznia 2017r.

Wnioski składają rodzice dzieci, które będą uczęszczać do przedszkola
po raz pierwszy - pobrania od dnia 03.03.2017r.
Harmonogram rekrutacji 2017/2018 <=

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego <=Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola <=

Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Gminy Tuliszków <=

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka <=

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata <=